Valtuuston istuntoon kokoonnuttiin Pappilanniemeen jo klo 12 alkaen.

Käsittelyssä vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma.

Alkuun sovittiin valtuuston kokouspäivät vuodelle 2021.Valtuustokysymykseen maisematyön puuttumisesta saatiin selvitys, jossa samalla avattiin lupaprosessia.

Käytiin läpi muutamia henkilöstövaihdoksia. Michaela Palmbergin, Arja Ahosen ja Jani Hinkan muutto pois Valkeakoskelta. Michaelan tilalle valtuustoon nousee Juha Lehtonen. Tarja Ahosen tilalle nousee Kimmo Seppälä. Kaupunginhallituksen varajäseneksi Ahosen tilalle tulee Sirpa Salo, ja Jani Hinkan tilalle kohylan varajäseneksi tulee Olli Paasio. Kohylaan varapuheenjohtajaksi sekä uudeksi jäseneksi Mikaelan tilalle nimettiin Anja Peräkääly ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Laura Pyymäki.

Vuoden 2021 tulovero- ja kiinteistöveron prosenttien päättäminen aiheutti keskustelua. Teuvo Nieminen (sit.) esitti, että kiinteistöveroa ei nostettaisi. Harri Asikainen (vas) oli saman mielinen omassa puheenvuorossaan ja esitti, että kiinteistöveroa ei nostettaisi, ja tuloveroa nostettaisiin sen sijaan. Veron nosto herätti aika paljon keskustelua. Esityksistä äänestettiin, mutta kaupunginhallituksen esitys tuli päätökseksi, eli yleinen kiinteistövero nousee 1,30 -> 1,40 sekä vakituisessa käytössä olevien asuinrakennusten kiinteistövero nousee 0,5 -> 0,6.

Talousarvion käsittelyn aloitti kaupunginjohtaja Jukka Varonen. Hän avasi epävarmaa tilannetta ja korosti tilanteessa tulevaisuuteen katsomista. On hyväksyttävä, että sopeuttamistoimia tullaan tarvitsemaan jatkossa. Kaupungin talouteen vaikuttavat tulevina vuosina voimaakkaasti investoinnit sekä uusien hyvinvointialueiden käyttöönotto.

Pekka Järvinen otti sdp:n ryhmäpuheenvuorossa sitä, että investoinnit ja panostukset tulevaisuuteen ovat välttämättömiä. On myös varauduttava siihen, että palvelujen keskittäminen tulee vaikuttamaan ihmisten elämään. Hän myös muistutti, että vaikka kuluvan vuoden tulos voi olla positiivinen, se on harha ja perustuu kertaluontoisiin valtion tukiin. Pekka myös haastoi kaupunkilaisia mukaan miettimään keinoja parantaa asumista ja asumismahdollisuuksia keskustan ulkopuolella.

Mikko Franssila kokoomuksesta pohjusti, että tuleva valtuustokausi tulee olemaan uudelle valtuustolle todella haastava. Hän myös pohjusti rantojen osayleiskaavan työn aloittamista. Hän toivoi, että samassa yhteydessä selvitetään mm. vapaa-ajan asunnon muuntamista pysyväksi asunnoksi. Mikko muistutti, että talouden tasapainotusta tullaan tarvitsemaan myös jatkossa. Jos menojen kasvua ei saada hillittyä, tulee maksujen ja verojen nostosta toistuva kaava.

Mikko Nurmo (ps) muistutti että kunnallisveron tuotto kerätään pääosin keskiluokkaisilta ihmisiltä. Hän nosti esiin, että hyvät palvelut kiinnostavat ihmisiä jotka palveluja paljon käyttävät. Puheessaan hän kritisoi Suomen kansanvälistä talouspolitiikkaa ja nosti esiin sen, että ennen kaikkea tarvitaan lisää veronmaksajia ja esim. Jutikkalan alueelle teollisuutta. Hän nosti esiin, että säästöehdotukset eivät menneet kaupunginhallituksessa läpi, vaikka ne olisivat keino tervehdyttää kaupungin taloutta. Myöskään kaupungin organisaatiomuutokset eivät ole pienentäneet kuluja toivotulla tavalla.

Veera Kiretti (vas.) nosti esiin puheessaan tarpeen lasten ja nuorten tukemiseen ja sosiaalityön mitoitukseen. Työllisyysasteen nosto tulisi olla myös kuntatasolla tärkeä tavoite, ja oppivelvollisuuden nosto tukee tätä tavoitetta. Tulevaisuudesta selviäminen vaatii yhteistyötä ja tavoitteellisuutta.

Riitta Haapala (kd) pohti että taloudessa menee kaupungilla kohtuullisen hyvin, mutta tilanne muuttunee voimakkaasti tulevaisuudessa. Talousratkaisuissa on hänen mukaansa katsottava voimakkaasti tulevaisuuteen ja huomioitava, että emme jätä liiallista velkataakkaa lapsille ja nuorille. On syytä varustautua etukäteen korkotason muutoksiin sekä soteuudistukseen. Hän kiinnitti huomiota myös eriarvoistumiseen, ja korosti, että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus menestyä riippumatta sosioekonomisesta asemasta.

Marja Valkama keskustasta kiitti hyvää valmistelua. Harmitteli, että kaupunginhallituksen päätöksissä hyvä valmistelu meni hukkaan, ja lopulta käyttöön haluttiin vain veronkorotukset ja taksojen nostot. Valkama korosti puheessaan toimintojen tehostamista sekä rakenteellisia uudistuksia. Hän esitti toiveen, että tulevina vuosina tehtäisiin satsauksia kaupungin elinvoimaan.

Reijo Heinonen (sit) toi esiin, että edessämme on neljäs tappiollinen talousarvio, jossa on luvassa vain verojen ja maksujen korotuksia. Asiantuntijoiden tasapainotuksen muita keinoja ei otettu käyttöön ja palkkakustannukset nousevat kohtuuttomasti. Hän esitti, että kaupungin olisi syytä aloittaa uudet YT-neuvottelut, joiden aikataulutus tehdään järkevämmin. Hän myös toi esiin, että keskittymällä talouden tasapainottamiseen aikaisemmin, voitaisiin soteen siirtymiseen suhtautua paljon rauhallisemmin.

Itse nostin omassa puheessani esiin tulevaisuuden mahdollisuudet, joilla Valkeakoskelle saataisiin vetovoimaa ja uudenlaista taloutta. Koko puhe löytyy Valkeakosken Vihreiden sivuilta.

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen aloitettiin avoin keskustelu. Kai Muukkonen esitti omassa puheenvuorossaan, että hiihtolatu voitaisiin siirtää keskustaan esim. kirjaslammen ympäristöön. Teuvo Nieminen suomi kovin sanoin johtajuutta ja haluttomuutta tarttua toimeen konkreettisten säästöjen aikaan saamiseksi.Varsinaiseen talousesitykseen tuli huomattavan vähän muutosesityksiä. Nieminen esitti Heinosen kannattamana, että uusia virkoja ei perusteta, ja uusille työntekijöille ei ole varata määrärahoja. Esitys kaatui äänestyksessä. Kai Muukkonen esitti lisäystä, että vähimmäismitoitus määritellään myös talousarviossa. Sari Pulla-Savolainen kommentoi, että asia on lautakunnan käsittelyssä heti tiistaina, ja prosessi on siis lautakunnan työn alla ja tapahtuu myös ilman kirjausta. Kirjausta ei lisätty kirjaan. Sivulle 48 tehtiin yksimielisesti tekstimuutos koskien kuntoutus- ja lyhytterapian palvelusetelin valmistelua. Veera Kiretti (vas) esitti, että vesimaksuja korotettaisiin vain 2,5 % ehdotetun 5 % sijaan. Hannu Uusikartano kertoi terveisinä, että uuden vesilaitoksen myötä veden laatu on todella reilusti parantunut ja siksi siis hintansa arvoinen hyvinkin. Kiretin esitys kaatui äänestyksessä.Kai Muukkonen esitti, että investointeihin kaulustohankintoihin summaksi muutetaan 486 000 kuten lautakunta oli alun perin esittänyt (KH:n esitys 350 000). Esitys kaatui äänestyksessä. Hannu Uusikartano esitti, että konsernin tavoite Valkeakosken Energian osalta selkeytetään tekstissä. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Teuvo Nieminen teki esityksen että kaupunginhallitus aloittaa YT-neuvottelut siten, että niiden tuloksia voidaan hyödyntää seuraavan kauden talousarviosuunnittelussa. YT-neuvottelujen perusteena tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Esitys kaatui äänestyksessä.

Lopuksi tehtiin vielä henkilöstöä koskevia esityksiä, joissa perustettiin talousarviossa budjetoituja virkoja ja vakansseja sekä lakkautettiin tarpeettomat virat.

Share This

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close