Budjettivaltuusto 11.11.2019

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Vuoden 2020 talousarvioon varataan määrärahat Kerhomajan nk. hiekkakentän toiminnan ylläpitämiseen. Teuvo kommentoi että asiaa on käsitelty liian myöhään, sillä kenttähän on jo tuhottu.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Vuoden 2020 talousarvioon varataan määrärahat Korkeakankaan rinnetoiminnan ylläpitämiseen ja suunnittelukaudelle tehdään asianmukaiset varaukset – KH ei asiaan suostunut. Korkeakangas aiheutti jälleen keskustelua.

Vuoden 2020 tuloveroprosentti, kiinteistöveroprosentit ja muiden verojen perusteet. Päätettiin pitää verot samana kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma. Käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Jukka Varosen puheella ja ryhmäpuheenvuoroilla. Katso puheet ja koko valtuusto netistä tästä. Koko valtuusto sekä puheet ovat katsottavissa myös netissä. Varonen nosti puheessaan esiin epävarmat talousnäkymät sekä sen, että kaikki rahat on nyt jaettu, ja lisärahaa ei ole. Hän nosti esiin myös negatiivisen väestökehityksen. Pekka Järvinen (sdp) totesi puheessaan että haasteelliset ajat ovat edessä. Hän myös nosti esiin Valkeakosken runsaan kulttuuritarjonnan vahvuutena. Veera Kiretti (vas.) nosti puheessaan esiin suuret luokkakoot sekä nuorten pahoinvoinnin. Mikko Nurmo (ps) keskittyi puheessaan vaikeaan tulotilanteeseen ja nosti esiin, että veronkorotukset eivät kunnan taloutta paranna. Nurmo myös toivoi kehittämistä myös muualle kuin keskustaan. Marjo Valkama (kesk.) nosti esiin kunnan tärkeimmän tehtävän, eli palvelujen tuottamisen. Reijo Heinonen (sit) puheessaan nosti esiin keskustan ongelmat ja kaupungin kiinteistöstrategian, joka vaikuttaakin tragedialta. Hän myös korosti velanoton riskiä. Riitta Haapala (kd) nosti esiin koulutuskuntayhtymän liikuntatilojen tilanteen sekä Kariniemen luontoarvot. Omassa puheenvuorossani nostin esiin erilaisia keinoja joilla voisimme kehittää kaupunkiamme sekä sen vetovoimaisuutta – koko puheen voi lukea verkossa https://valkeakoskenvihreat.fi/ryhmapuheenvuoro-11-11-2019/ . Tarja Ahonen (sin) kiinnitti omassa puheessaan huomiota perhehoidon tilanteeseen sekä nosti esiin vanhusten kauppakaveripalvelun joka on juuri aloittamassa toimintaansa.

Yleiskeskustelussa Teuvo Nieminen (sit) nosti esiin mm. koulun ja perusopetuksen heikon tilanteen. Sari Pulla-Savolainen omassa puheenvuorossaan avasi kriteeristöä kilpailutuksessa.

Talousarvio käytiin kohta kohdalta. Alkuun tehtiin muutamia tekstimuutoksia. Euromääräisiä muutoksia tehtiin budjettiin maltillisesti. Kuraattorijonojen purkamiseksi lisättiin koulujen henkilöstökuluihin yksimielisesti 30 000 €. Teuvo Nieminen esitti että Korkeakankaan rinnetoiminnan jatkamiseen 80 000 €, mutta esitys kaatui äänestyksessä. Keskustelua herättivät myös Valkeakosken energian osinko sekä konserniohje kampusyhteistyön kehittämisestä liikuntatilojen osalta. Sivistys- ja opintotoimintaan lisättiin 5 000 € lisämäärärahaa.

Myös vakansseista tehtiin päätöksiä:

Hallintokeskus: Henkilöstöä koskevat esitykset vuodelle 2020: Lakkautettiin kirjapitopäällikön virkasuhteinen vakanssi (vastaava työsuhteinen vakanssi on perustettu aikaisemmin).

Sosiaali- ja terveyskeskus: Henkilöstöä koskevat esitykset vuodelle 2020: perustettiin kaksi sosiaaliohjaajan virkaa sejä palvelupäällikön ja sosiaaliohjaajan viran. Perustettiin myös sosiaalityöntekijän (tiimin vetäjä) virka.

Koulutus- ja hyvinvointikeskus: Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattorinvirka perustettiin.

Koulutus- ja hyvinvointikeskus: Henkilöstöä koskevat esitykset vuodelle 2020: Lakkautettiin 6 perusopetuksen lehtorin virkaa, peruskoulun rehtorin viran sekä musiikkiopiston opettajan ja lehtorin viran.

Yksi aloite saatiin

Vilho Lehtinen (sdp) teki aloitteen että kerrostalotontin ostajia kohdeltaisiin tasa-arvoisesti yritys-, omakoti- ja rivitalotonttien ostajien kanssa.

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö,

Valmistautuessani tähän puheenvuoroon kaivoin esiin melko tasan vuosi sitten kirjottamani puheen – silloin tilanne oli talouden puolesta huolestuttava, ja talouden tasapainottamiseksi päädyttiin mm. veron korotukseen ja Korkeakankaan laskettelurinteen ylläpidon lopettamiseen. Vuosi on menty eteenpäin, ja nyt vuorossa on jälleen tiukka tilanne – talous ei ole parantunut, ja tulevana vuonna tästä syystä ollaan ottamassa lisää velkaa. Valkeakoski ei ole vaikeassa tilanteessa suinkaan yksin – haasteelliset talousnäkymät koskettavat lukemattomia kuntia ja kaupunkeja koko Suomessa. Meille haasteena ovat myös epäsuotuisa väestömäärän kehitys sekä ikääntyvä väestö, Valkeakosken sijainti ja etäisyys pääväylille. Uhkakuvia on helppo maalailla ja ongelmia löytää, vaikeampi on sitten niitä ratkaista tai kehittää uutta – mutta tätä meidän juuri tulisi näissä tilanteissa tehdä.

Tiukassa taloustilanteessa palveluista leikkaaminen on helppoa ja tuntuu järkevältä. Leikkaaminen ei kuitenkaan synnytä mitään uutta, vaan useimmiten se on jopa huonoa taloushallintaa. Se lisää usein kulurakennetta muualla, eikä luo kasvumahdollisuuksia. Kaupungin taloutta pitää uskaltaa ajatella viiden tai jopa kymmenen vuoden päähän. Tehdä investointeja, joista uskomme esimerkiksi uusien kirjaston tilojen Torikeskuksessa ja uuden Roukon yhtenäiskoulun olevan juuri sitä mitä Valkeakoski tarvitsee. Sen sijaan meitä arveluttaa miten tuleva palloiluhalli nykysuunnitelmalla ilman monipuolisia liikuntamahdollisuuksia myös talvella, sekä korkeakankaan ja pikaluisteluradan sulkeminen toteuttavat ajatusta liikkuvasta ja liikunnallisesta Valkeakoskesta.

Jo viime vuonna puhuin kaupunkivisiosta, sekä päätöksenteon uudistamisesta ja kaupunkilaisten osallistamisesta päätöksentekoon, myös budjetin osalta. Kaikki nämä huomiot ovat edelleen ajankohtaisia – kenties jopa enemmän kuin ennen.

Ankeat talousnäkymät, nuorten pahoinvointi ja huostaanottojen määrä, erikoissairaanhoidon isot menot –tottakai näihin on pakko reagoida. Tuomalla päätökset sekä niiden perusteet ja päätöksiin osallistumisen entistä lähemmäs kaupunkilaisia, saadaan kaupunkilaisia paremmin palvelevia ratkaisuja ja annetaan mahdollisuus synnyttää uusia ajatuksia, toimintamalleja ja käytäntöjä. Näillä voidaan tulevaisuudessa saada myös säästöjä ja tehokkaampaa toimintaa. Ruohonjuuritasolla tiedetään usein kaikista parhaiten mikä toimii ja mikä ei – siksi on tärkeää pitää se korva maassa ja kuunnella – etenkin silloin kun taloudessa ei ole varaa heittää rahaa hukkaan.

Silloin kun talous jarruttaa, tarvitaan näkemystä ja visioita. Mikä siis on Valkeakosken kaupunkivisio? Strategiassa mainitaan että ”kasvava Valkeakosken kaupunki on hyvinvoiva yhteisö”. Kaavoituksessa haetaan lisää asuntoja ja tiheämpää asutusta. Meillä on tahto ja toive kasvaa, mutta se ei tule tekemättä. Etenkin haasteellisissa talous- ja kasvunäkymissä pienen kaupungin – kuten Valkeakosken – tulisi rohkeasti ottaa uudenlainen rooli paikallistalouden ja hyvinvointikaupungin kehittäjänä. Meidän vetovoimamme ja pitovoimamme voi olla dynaaminen, toimiva ja osallistava talousmalli, jossa kaupunkilaiset pääsevät helposti, nopeasti ja tehokkaasti vaikuttamaan lähiympäristöönsä. Keskusta-alueen liiketilat voivat avautua uudenlaiselle yrittäjyydelle, kun kilpailutuksen osaamista laajennetaan ja lähdetään arvioimaan kaupungin hankintoja ja päätöksiä paikallistalouden näkökulmasta ja lähidemokratian keinoin. On aidosti ja rohkeasti luotava ja opeteltava uutta, jotta voidaan erottua joukosta ja menestyä kuntien kilpailussa.

Koska me tunnumme rakastavan ämpäreitä, käy kenties tämä vertaus kuvaamaan tilannetta: Kuvitellaanpa meidän paikallistaloutemme ämpäriksi, joka vuotaa kuin seula. Ämpäriin tuleva vesi on rahavirrat alueelle, esim. meidän verovaroin kustannetut palvelumme. Reiät ämpärin kyljissä ovat rahavirtoja alueelta pois – ulkomaisille yhtiöille tai vaikkapa suurille ketjuille ostopalveluiden muodossa. Vertauskuva ei ole omani, vaan Lontoolaisen New Economics Foundationin esitys sellaisesta aluetaloudesta, joka on valtaosaltaan riippuvainen ulkopuolisista palvelun- ja tavarantuottajista. Vuotavassa paikallistaloudessa alueella käytetyt eurot kulkeutuvat suurten ketjujen katteisiin, eivätkä paikallisten yrittäjien tuloksi, joilla nämä yrittäjät voisivat työllistää lisää ihmisiä tai ostaa tuotteita naapurin yrittäjiltä ja käynnistää siten pienillä summilla suuria alueellisia kerrannaisvaikutuksia.

Meillä on vuodesta 2017 alkaen ollut hankintalaki, joka mahdollistaisi esim. hankintojen jakamisen. Yksistään jo tämä omalta osaltaan parantaisi PK-yritysten mahdollisuutta osalllistua kaupungin kilpailutuksiin. Paikallistalouden edistäminen tulee ottaa kiinteäksi ja konkreettiseksi osaksi meidän päätöksentekoamme ja kaupunkimme strategiaa – vain siten me voimme varmistaa, että kaupunkiin satsaamamme eurot myös tuottavat hyvinvointia alueellamme.

Hankintalain hyödyntäminen ja kilpailutuksen osaamisen parantaminen tarjoaisi meille myös keinoja varmistaa ostopalvelujen laadukkuus ja palveluntuotannon reiluus. Hoivapalveluissa tämä on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Nuorisotyöllisyyttä ja nuorten osallistumista yhteiskuntaan voitaisiin myös tarkastella uudella tapaa – mitä jos annettaisiin nuorille itselleen mahdollisuus budjetoida ja päättää toimenpiteistä, joilla nuoria työllistetään ja aktivoidaan? Nuorten 15-18 -vuotiaiden osallistamista päätöksentekoon ja budjetin käyttöön on kokeiltu menestyksekkäästi ulkomailla. Me voisimme olla tässä edelläkävijöitä.

Mikä on sitten meidän päättäjien, virkamiesten ja luottamushenkilöiden rooli? Meidän tulee pitää huolta visiosta – meidän tulee mahdollistaa ja kannustaa. Meidän pitäisi kaikessa toiminnassamme muistaa, että me olemme täällä vain ja ainoastaan tätä kaupunkia ja sen asukkaita varten – tehdäksemme Valkeakoskesta sen menestystarinan, jonka se ansaitsee: varmistaaksemme että jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus hyvään elämään, turvataksemme jokaiselle yritykselle sen tarvitsemat toimintaedellytykset niissä puitteissa, kun me vain voimme.

Puheenjohtaja ja valtuutetut sekä yleisö,
ilmastonmuutos ei odota. Luonto ei odota, ja ihmiskunnan tulevaisuus ei odota. Kaupunkimme vetovoiman ja tulevaisuuden ensisijainen varmistaja on se, että me huolehdimme omalta osaltamme ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Hinku on hyvä alku, mutta paljon tekoja tarvitaan, jotta hiilineutraaliudesta tehdään totta. Ilmastovaikutusten arvionti tulisikin ottaa mahdollisuuksien mukaan osaksi päätösprosesseja kaikessa päätöksenteossa. Tampereen kaupunki on jo kehittänyt sähköistä työkalua tämän arvioinnin toteuttamiseen – yhteistyö Tampereen kanssa antaisi meille mahdollisuuden olla edelläkävijä Pirkanmaalla hiilineutraaliuteen pyrkimisessä.

Meidän tulee kantaa oma osamme myös luonnon monimuotoisuuden varjelussa. Ilman monimuotoista luontoa ja elinvoimaista eläimistöä meillä ei ole mitään. Toivon sydämestäni, että ensikaudella pääsemme turvaamaan meidän korvaamattomia luontoalueitamme niin kaupungin puistoalueiden kuin uusien luonnonsuojelualueiden muodossa. Yhteiset vehreät ja elinvoimaiset virkistysalueet tuovat hyvinvointia myös ihmisille – metsässä ja luonnossa liikkuminen on yksi tehokas keino vähentää stressiä ja madaltaa verenpainetta. Norjassa lääkärit voivat määrätä luonnossa liikkumista ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Meidän on pidettävä huoli siitä, että kaupunkilaisilla on myös tulevaisuudessa ympärillään puhdasta, elinvoimaista ja monimuotoista luontoa

14.10.2019 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 14.10. käytiin lyhyellä listalla:

Valtuustokysymys: Nieminen Teuvo ym.: Vieraslajien hävittäminen Valkeakoskelta, toimenpiteet ja informointi. Kaupunki vastasi että vieraslajitorjuntaa tehdään resurssien puitteissa.

Talousarviomuutos 2019: 5. muutos. Muutos koskee mm. kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnostusta, vuokria ja vesihuoltoa. Reijo Heinonen ilmaisi huolensa siitä, että menoja katetaan ottamalla rahaa toteutumattomista kohteista ja kaupungin yleisestä maksuvalmiudesta. Minna Uschanoff selvensi, että vuoden vaihteen lopussa ollaan selvillä kassatilanteesta. Teuvo Nieminen otti esiin sen, että kaupungissa on tehty organisaatiouudistus, ja silti henkilöstön määrää ei ole sopeutettu uudistuksen myötä.

Saimme nähtäväksi kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2019. Tällä hetkellä kaupungin tulos on voimakkaasti negatiivinen. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen selvensi, että esim. verotulojen kertymä on pienempi verouudistuksen vuoksi, ja osa verotuotosta siirtyy tulevalle vuodelle. Samalla hän kertoi että esim. erikoissairaanhoidon puolelta voidaan mahdollisesti saada rahaa takaisin, ja myös valtionosuuksista tulee lisärahoitusta loppuvuodesta. Jukka Varonen myös kommentoi henkilöstömäärää ja otti esiin että ensin on syytä tarkastella kaupungin tehtäviä ja sitä kautta selvittää mahdollisia henkilöstömuutoksia. Negatiivinen tulos aiheutti jonkin verran keskustelua sekä huolta.

Päätettiin myös kaupunginvaltuuston kokouspäivät vuodelle 2020.

Muutamia aloitteita tuli:

Tarja Ahonen (sin) teki aloitteen kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden jakamisesta ikäihmisille.

Teuvo Nieminen (sit) teki aloitteet luonnonsuojelualueen perustamisesta Heritynniemeen, sekä maksuttoman uimahallikortin myöntämisestä erityisryhmille (vammautuneille ja pitkäaikaissairaille).

Sari Ilovuori (sdp) teki aloitteen liikenteen sujuvoittamiseksi Sääksmäentiellä ja selvitetään parkkipaikkojen siirtoa puiden väliin.

Kai Muukkonen (vas) teki aloitteen aurinkovoimalla käyvine älyroskisten käytön kokeilusta Valkeakoskella.

Kaupunginvaltuusto 16.9.2019

Syksyn ensimmäinen kaupunginvaltuusto oli tänään. Tässä aiheita, joista monet herättivät vilkasta keskustelua. Kannattaa muistaa että valtuuston kokoukset ovat suoraan seurattavissa nuorisovaltuuston sivuilla, ja katsottavissa myös jälkikäteen.


Reijo Heinonen: Hallintosääntö 1.6.2017 lukien: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös oli, että valitus hylätään.


Valtuustoaloite: Hölttä Minna ym.: Muovin kierrätyksen lisääminen: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että muovin kierrätystä on otettu jo käyttöön, ja toivoimme että tämä hyvä kehitys jatkuu.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Hyötykurssit vuosiluokille 7-9: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että valitettavasti tälle ei nyt ole resursseja.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Opetuksen resursseihin lisäys perusopetuksessa lv. 2018-2019: Kaupunginhallituksen vastaus. Asia ja perusopetuksen resurssit herättivät paljon keskustelua. Hannu Viitaniemi (sit.) piti puheen koskien historiaa ja koulun satsauksia. Sari Slawuta (sdp) nosti puheenvuorossaan esiin sen, että lautakuntaan on tullut henkilövaihdosten kautta paljon osaamista, jonka avulla asioita saadaan vietyä eteenpäin. Sari Pulla-Savolainen (sdp) korosti sitä, että selvityksessä käy ilmi resurssien puutteet. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen otti esiin sen, että epätasa-arvo on ollut enemmän alakoulujen suuntaan ja taloudellinen tilanne on ollut tässä syypäänä. Hän kuitenkin vetosi siihen, että oppimistulokset ovat olleet keskimääräistä tasoa. Itse nostin puheenvuorossani esiin sen, että perusopetuksen osalta meillä on kuitenkin oltava kunnianhimoa ja näkemystä jotta asiat menevät eteenpäin.

Valtuustoaloite: Pulla-Savolainen Sari ym.: Teerentielle ajohidasteet: Kaupunginhallituksen vastauksessa oli selvitetty tien turvallisuutta verrattuna muuhun tiestöön, ja selvityksessä oli tultu siihen tulokseen että ko. alue ei vaadi erityistoimia.

Valtuustoaloite: Döbert Timo ym.: Kaupungin siirtyminen uusiutuvan dieselinkäyttäjäksi: vastauksesta ilmenee että tällä hetkellä Valkeakoskelle ei valitettavasti ole saatavilla uusiutuvaa dieseliä.

Valtuustoaloite: Hänninen Pia ym.: Saharan kentän kunnostaminen: Kaupunginhallitus perusteli vastauksessaan sen, että kustannuksellisesti sekä aikataulullisesti ainoa toteuttamismahdollisuus kentän uudistukselle on jo aikaisemmin esitetty.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Lasten huostaanotoista selvitys valtuustolle sekä miten valtionosuudet muuttuneet viime vuosien aikana po asiassa. Hannu Viitaniemi (sit.) kommentoi että selvitys on osin riittämätön ja harhaanjohtava. Huomio tulisi kiinnittää kustannuksiin sekä viranomaisten toimintaan. Asia aiheutti paljon keskustelua, etenkin koskien virkamiesten vallankäyttöä.

Lautakuntiin tuli henkilömuutoksia: Koulutus- ja hyvinvointilautakunnan jäsennen Ari-Petteri Tynskän henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Keijo Isokallio. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin Hannele Lehtonen, varalla Eeva Gyllenbögel. Teknisenlautakunnan jäseneksi valittiin Erja Eloranta, varalla Tarja Salo. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Sari Pulla-Savolaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Petra Pikkanen.

Talousarviomuutos 2019: 4. muutos. Muutokset koskivat koulunkäynnin ohjaajien lisäystä, Kirjaslammen kunnostusta sekä Teollisuustie 1 kiinteistöä. Muutokset hyväksyttiin esitetyn mukaan.

Saimme myös kattavan selvityksen erityisopetusresurssista perusopetuksessa .

Takauksen myöntäminen Valkeakosken Palloiluhalli Oy:n rakentamiseksi ottamalle lainalle: Uuden palloiluhallin rakentaminen. Myönnettiin 1 850 000 euron omavelkainen takaus. esitetyn mukaan.

Kaupunginhallitus toimitti myös vastineensa tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018.

Valtuustosta toimitettiin käsittelyyn myös kolme valtuustoaloitetta:

Maija Kuivasto (vas) teki valtuustoaloitteen WHO:n Ikäystävälliseen verkostoon liittymisestä.

Veera Kiretti (vas) teki valtuustoaloitteen koirapuiston perustamisesta. Aihe herätti paljon keskustelua.

Anne Rikassaari (ps) teki valtuustoaloitteen Leipiäläntielle ja Naakantielle lisättävistä ajohidasteista.

Teuvo Nieminen teki valtuustokysymyksen siitä, mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä varmistaakseen Valkeakosken kaupungin alueella vieraslajien hävittämisen.

Valtuusto 17.6.2019

Kesän viimeinen valtuusto oli tänään, 17.6.2019. Koska listalla olivat mm. tilinpäätös ja arviointikertomus, käytiin keskustelua runsaasti. Tässä aiheet ja päätökset.

Mikko Skaffarin muutettua Hämeenlinnaan käsiteltiin valtuustossa Mikon ero luottamustoimista kaupunginvaltuustossa, Rakennus- ja ympäristölautakunnassa sekä varajäsenyys Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnassa. Mikon tilalle valtuustoon nousee Tapio Takku, lautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Jyrki Kivinen ja varajäseneksi Janne Selin ja neuvottelukuntaan varajäseneksi Sami Nuutinen.

Hallintosääntöön tehtiin pieniä muutoksia pääosin siksi että ohjeistukset ovat muuttuneet. Samalla tuli myös kaksi muutosesitystä, joita ehdotettiin hallintosääntöön. Toinen koski valtuustoryhmien nimeämistä, ja toinen toivomusponnen lisäämistä hallintosääntöön. Erityisesti toivomusponnen osalta tämä aiheutti paljon keskustelua. Teuvo Nieminen ehdotti esityksen palauttamista valmisteluun, mutta tämä kaatui. Äänestyksen jälkeen ei tehty muutoksia hallintosääntöön.

Valtuustoaloite: Skaffari Mikko ym: Yritystonttimarkkinointikampanja. KH:n vastauksesta selviää mitä kaupunki on tehnyt markkinoidakseen tontteja.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym.: Terveyskeskusmaksujen poistaminen. Kaupunginhallitus vastauksessaan kommentoi että maksuista on mahdollista saada huojennuksia sekä tarvittaessa myös sosiaalitukeen. Asia aiheutti paljon keskustelua. Kai Muukkonen teki muutosesityksen jossa esitettiin terveyskeskusmaksujen poistamista. Maksujen poistaminen ei kuulu valtuustolle, joten asiaa ei voitu ottaa käsittelyyn.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym: Viimeisen tahdon kunnioittaminen. Kaupunki aloittaa selvityksen jotta saadaan esteetön tuhkansirottelupaikka.

Paavo Järvenpään poismenon vuoksi tarkastuslautakuntaan nimettiin uudeksi jäseneksi Risto Saarinen ja hänen varajäsenekseen Jari Numminen.

Vahvistettiin Valkeakosken kaupungin liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa- hankkeeseen, HINKUun.

Käsittelimme myös kolmannen talousarviomuutoksen vuodelle 2019. Muutokset koskivat Vanhuspalvelujen osuutta (1 050 000 €), sosiaali- ja terveyspalveluja (2,3 milj. €) sekä kerhomajan kenttien (35 000 €) saneerausta. Reijo Heinonen nosti omassa puheenvuorossaan esiin sen, että inventaarioita ei tehdä riittävän usein ja peräänkuulutti lasten huostaanottojen tarkempaa selvittämistä ja seuraamista. Sari Pulla-Savolainen nosti esiin jälleen kerran sen, että lasten suojelun palvelut pitäisi tuoda lähemmäs lapsia.

Saimme myös osavuosikatsauksen alkuvuoden osalta (1.1.-30.4.2019).
Saimme nähtäväksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2018 sekä arviointikertomuksen vuodelta 2018. Pentti Hupanen (sdp) nosti esiin positiivisia asioita kaavoituksesta ja maanhankintastrategiasta. Kaupunki on ottanut myös aktiivisesti käyttöön uuta teknologiaa ja palveluita ja akuuttiosaston rakentaminen etenee. Vuosikate on kuitenkin heikko ja edellyttää tasapainottamista. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet, mutta ovat edelleen huomattavan korkeat. Lasten huostaanottojen määrä on edelleen kasvanut, ja tämä kehitys pitäisi saada pysäytettyä. Tilikauden alijäämä on 5,3 miljoonaa. Alijäämäisiin tilinpäätöksiin ei siis enää ole varaa ja tarve olisi tasapainotusohjelmalle tulevina vuosina. Tarkastuslautakunta pyytää kaupungilta selvitystä henkilöstömenojen kasvuun, sekä mitä toimenpiteitä on tehty sairaspoissaolojen määrän vähentämiseksi. Pekka Järvinen esitti valtuustolle kysymykset pohdittavaksi mitä palveluja halutaan tulrvaisuudessa leikata, mitä halutaan tarjota ja millä perusteella.

Hyväksyttiin Valkeakosken kaupungin tilinpäätös 2018.

Näillä eväin toivotan kaikille aurinkoista ja rento kesää.

Kaupunginvaltuusto 20.5.

Illan valtuuston lyhyt yhteenveto löytyy tästä. KH:n vaalitulos löytyy kokonaisuudessaan kokouspöytäkirjasta, pääosin henkilöt säilyivät samoina.

Käytiin valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021. Päätettiin yksimielisesti että puheenjohtajana jatkaa Marja Heikkinen, ensimmäisenä vpj:nä Sari Ilovuori, toisena Reino Niska

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021. Koska esityksiä tuli paljon tehtiin valinnat suhteellista vaalitapaa käyttämällä. Muutoksia tuli mm.: KH:n 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Asikainen ja Mikko Franssila 2. Marja-Leena Tulin valittiin varajäseneksi Michaela Palmbergin tilalle.

Tilintarkastuspalveluiden hankinnan optiovuoden käyttö – päätettiin käyttää optiovuosi BDO Oy:n tilintarkastuspalveluiden ostosta.

Luottamushenkilön vaali: Tarkastuslautakunnan jäsen. Valittiin Marja Pönnin sijalle Nina Hukkila, ja hänen varajäsenekseen Lahja Nummela.

Sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan virkasuhteisen vakanssin perustaminen. Päätettiin perustaa vakanssit esityksen mukaisesti.

Talousarviomuutos 2019: 2. muutos koski vapaa-aikakeskuksen investointimäärärahan lisäystä sekä kirjaston uuden tilan remontointia. Talousarviomuutos hyväksyttiin ehdotetun mukaisesti, eli vapaa-aikakeskuksen investointi otetaan kassavarannosta, ja kirjaston tilojen remontointiin käytetään varat kalusteiden määrärahojen ylijäämästä.

Valtuustoaloite: Heinonen Reijo ym.: Terveyden- ja sosiaalihuollon maksukattoon liittyvästä vapaakortista: Kaupunginhallitus vastasi että järjestelmä käytännössä edellyttäisi rekisterin pitämistä maksuista, ja tämä ei näin ollen ole mahdollista.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym.: Sointulan opaskyltin uusiminen: KH vastauksessaan totesi, että opastekyltti ei ole ajantasainen, ja koska muuallakaan kaupungissa ei opastekylttejä asuinalueilla ole, myös Sointulan kyltti poistetaan.

Valtuustoaloite: Muukkonen Kai ym.: Puistogrillin toiminnan edellytykset: Vastauksesta käy selville että grilllin parkkipaikkaa on mahdollista haluttaessa kehittää ja muokata jo nyt, kunhan huomioon otetaan alueen kaava.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Pellervontien jäteasema: Pellervontien jäteasema on Rinki-kierrätyspalvelun hallussa, ja näin ollen yksin Rinki päättää alueen kunnostuksesta ja ylläpidosta.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Kaapelintie välille Teerentie – Ilmarintien risteyksestä Korkeakankaan risteykseen alhaisempi nopeusrajoitus ja painorajoitus: KH oli pyytänyt lausuntoa ely-keskukselta, jonka hallintaan ko. alue suurimmaksi osaksi kuuluu. Elyn selvityksestä käy ilmi, että tien kunto ja kesto on tarkkaan arvioitu ja vastaa tämän hetkistä käyttöä.

Valtuustokysymys: Selkee Antti ym.: Korkeakankaan rinteen ja lasketteluharrastuksen tulevaisuus: KH vastauksessaan huomioi vetoomuksen, mutta koska Korkeakankaan alasajosta on päätetty valtuustossa, edetään silloisen päätöksen mukaisesti.  

Myös muutamia aloitteita tehtiin:

Joni Kumlander (sd) teki aloitteen kuntoportaiden rakentamisesta esim. Korkeakankaan rinteeseen.

Piia Hänninen (sd) teki aloitteen Saharan kentän uudistamisen aikaistamisesta vuodella.

Kai Muukkonen (vas) teki aloitteen väestökehitykseen puuttumiseen. Valkeakoskelle tulisi luoda toimenpideohjelma, jonka ainoa tarkoitus on kääntää väestönkehitys toiseen suuntaan.

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close