Kaupunginvaltuusto 21.9.2020

Syksyn ensimmäinen valtuusto käytiin lyhyellä listalla.

Ensimmäisenä käsiteltiin Valkeakosken kaupungin rakennusjärjestyksen muutos. Antti Selkee otti omassa puheessaan esiin huolensa siitä, että rakennusjärjestyksen muutos ei ole riittävä houkuttelemaan uusia veronmaksajia kaupunkiin. Erityisesti hän nosti esiin rantarakentamisen, ja sen, että hänen mielestään se on edelleen liian tiukasti säädelty. Rantarakentaminen aiheutti runsaasti keskustelua, ja keskustelu jatkunee myös tulevaisuudessa. 

Kävimme läpi osavuosikatsauksen ajalla 1.1.-30.6.2020. 

Hyväksyttiin toinen talousarviomuutos vuodelle 2020. Talousarviomuutoksella lisättiin resursseja koulunkäyntiavustajille. 

Saimme myös kaupunginhallituksen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019.

Piia Hänninen (sdp) teki kaksi aloitetta: toinen aloite esitti että Valkeakoski liittyy ”syrjinnästä vapaa alue”-kampanjaan ja aloittaa Pride-liputuksen. Aiheen tiimoilta käytiin lyhyt keskustelu jonka parhaat palat löytyvät jo Valkeakosken Sanomistakin. Toinen aloite koski talonumeroinnin selkeyttämistä Karjalantiellä.

Esitimme myös valtuustokysymyksen kaupungin suorittamasta puiden kaadosta: Valkeakosken kaupunki poisti runsaan määrän puita (161 kpl) lähivirkistysalueella Leposaarentien päässä sekä Ahertajankujalla. Maisematyölupa työlle haettiin jälkikäteen 1.9.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa. Valtuustokysymyksenä me kysymme, miten on mahdollista, että kaupungin lähivirkistysalueella toimeenpannaan näinkin suurimittaiset puiden hakkuut ennen kuin asia on käsitelty ja luvitettu asianmukaisesti, ja kuinka Valkeakosken kaupunki aikoo jatkossa varmistaa sen, että vastaavanlaisia luvattomia toimenpiteitä ei kaupungin toimesta tapahdu jatkossa?

Teuvo Nieminen (sit) teki aloitteen vanhojen omakotitalotonttien hintojen nostamisen kohtuullistamiseksi.  

 

Kaupunginvaltuusto 15. ja 16.6.2020

Useamman kuukauden koronatauon jälkeen valtuustossa oli paljon käsiteltäviä asioita. Teknisien ongelmien takia kokous myös jouduttiin maanantaina keskeyttämään hyvin varhaisessa vaiheessa, ja kokousta jatkettiin tiistaina kaupungintalolta.

Listalla oli käsiteltävänä tilinpäätöksen lisäksi runsaasti vastauksia erilaisiin aloitteisiin.

Joni Kumlanderin aloitteeseen kuntoportaista KH vastasi, että kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollista tämän kaltaisia investointeja tällä erää.

Poikkeavasti heti tämän kohdan jälkeen käsiteltiin tarkastuslautakunnan kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen.

Yleisesti tarkastuslautakunnan kertomusta pidettiin hyvänä, mutta jonkin verran eri toimenpiteet sekä talouden ongelmallinen tilanne aiheuttivat keskustelua.

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös oli voimakkaasti miinusmerkkinen. Alijäämää tuli 4,2 miljoonaa euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa ei ole varaa tehdä enää yhtäkään alijäämäistä vuotta.  Tulevana vuotena on siis massiivinen tarve talouden tasapainottamiselle, ja siksi kunnanhallitus on koonnut talouden tasapainottamisen työryhmän jonka tehtävänä on yhdessä viranhaltijoiden kanssa pohtia talouden tervehdyttämiskeinoja. Valitettavasti ryhmään ei ole valittu edustusta kaikista puolueista ja ryhmistä, joka ei mielestäni edistä avoimuutta ja yhteistoimintaa, jota tässä tiukassa tilanteessa tarvittaisiin.

Tilintarkastusyhteisöksi tulevalle kaudelle valittiin BDO.

Valkeakosken kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toteuma vuodelta 2019 käytiin läpi. Keskustelua aiheutti jälleen Jutikkalan alue, joka ei ole kehittynyt toiveiden mukaan. Yritystoiminnasta on ymmärrettävästi kova huoli, mutta tilanne on haasteellinen.

Antti Selkeen kysymykseen Roukon yhtenäiskoulun liikuntahallin rakentamisen ratkaisuista KH kommentoi, että kysymyksessä esitettyihin asioihin on jo pääosin tartuttu ja asioita selvitetään (mm. katsomoa, väliverhon äänieristystä, sekä seinäpintojen käyttöä opetuksessa).

Kai Muukkosen aloitteeseen omaishoitajien huomioimisesta KH:n vastauksesta selviää, että kaupunki on esittänyt aiheesta kyselyä omaishoitajille, ja pääosin omaishoitajat kokevat saavansa riittävästi tukea sekä apua työhönsä.

Meidän Vihreiden valtuustoaloitteeseeni keskustan kehittämiseen ja Valtakadun alun muuttamisesta kävelykaduksi sekä torialueeksi vastauksessa mainitaan että tori- ja keskusta-aluetta tulee uudistaa lähiaikoina, ja samassa selvityksessä on syytä myös selvittää tarkemmin keskustan tiivistämistä ja viihtyisyyden lisäämistä. Keskustan osayleiskaavan tavoitteisiin kuuluu rakentaa torin ympäristö saavutettavaksi kaikilla kulkuneuvoilla, mutta jalankulun ehdolla – tätä tavoitetta silmällä pitäen kävelyalueen laajentaminen keskustassa olisi tarkoituksenmukaista. Keskustan kehittäminen sekä kävelyalueet herättivät paljon keskustelua.

Palvelupäällikön virka lakkautettiin tarpeettomana, sillä toimi on organisoitu nykyään tiiminvetäjillä.

Teuvo Niemisen aloitteeseen koskien Heritynniemen luonnonsuojelualuetta KH vastasi, että Heritynniemen alue kaavoitetaan, ja kaavoituksen yhteydessä päätetään niemen tulevasta kehityksestä. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys Valsu ry on tehnyt vastaavan aloitteen. Keskustelua käytiin aiheesta, ja itse esitin hartaan toiveen siitä, että kaavoitusta tehtäisiin nimenomaan pitäen mielessä tarve virkistysalueille sekä luontoarvojen kunnioittamiselle.

Kai Muukkosen aloitteeseen älyroskiksista KH totesi, että käyttöönotto on liian kallista.

Piia Hännisen valtuustoaloitteeseen koskien Kaakonojantien liikenneturvallisuutta KH vastasi, että mm. nopeusnäyttö on jo hidastanut liikenteen vauhtia. Työn alla on myös katusuunnitelman muutos, joka toteutuessaan vähentää Kaakonojantien liikennettä ratkaisevasti.

Mikko Franssilan aloitteeseen koskien Valkeakoski -sovellusta KH totesi, että verkkopalvelua uudistettu ja näin ollen erillisen sovelluksen toteuttamiseen ja markkinointiin ei ole tarvetta tai resursseja.

Kyselytunteihin (Kai Muukkosen aloite) KH totesi, että erilaisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa. Aihe herätti paljon keskustelua ja selkeästi toiveissa on, että kontaktien kynnysten madaltamista kannatetaan laajalti.

Muukkosen aloitteeseen koskien väestökehitykseen vaikuttamisesta ja toimenpideohjelman käynnistämisestä KH kommentoi, että esim. vuokratonttien tarjontaa on jo lisätty.

Ilmastotalkoot -aloitteeseen saimme selvityksen kaupungin ilmastotoimista, joihin kuuluu mm. HINKU-verkostoon kuuluminen. Vastauksessa korostettiin myös jokaisen viranhaltijan sekä luottamushenkilön omaa vastuuta ilmastotoimista.

Anne Rikassaaren aloitteeseen ajohidasteista Leipiäläntielle ja Naakantielle Tekninen keskus antoi selvityksen, että ko. alueella on jo ajohidasteet, ja näin ollen aloite ei anna aihetta lisätoimiin.

Veera Kiretin aloitteeseen kokouspalkkioiden puolittamisesta KH linjasi, että halutessaan jokainen voi omaehtoisesti luopua kokouspalkkiostaan osittain tai kokonaan.

Hallinnosäännön päivittäminen aiheutti keskustelua. Hallintosäännön päivityksessä esitettiin, että valtuustokysymyksen alarajaa nostettaisiin neljäsosaan valtuutetuista. Tämä käytännössä kaventaisi valtuutettujen oikeutta esittää valtuustokysymyksiä etenkin pienten ryhmien osalta. Tähän Teuvo Nieminen esitti muutosta, että allekirjoittaneiden määrä pidetään ennallaan. Yksimielisesti muutosesitys hyväksyttiin.

Myös lisäys, jossa esitettiin henkilöstöjaoston perustamista, herätti runsaasti keskustelua. Veera Kiretti teki muutosesityksen, jossa ko. lisäys poistetaan ja asiasta keskusteltiin runsaasti.  Muutosesitys kaatui äänestyksessä ja näin hallintosääntöön tuli lisäys henkilöstöjaoston perustamisesta.

Ensimmäinen talousarviomuutos koski kehitysvammaisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan tuottamista. Budjettimuutos katetaan varainsiirroilla. Reijo Heinonen varoitti alibudjetoinnin vaaroista, ja siitä, että jatkossa varainsiirtoja ei ole näin yksinkertaista tehdä.

Kokouksessa käytiin läpi myös sidonnaisuusilmoitukset sekä Valkeakosken hyvinvointiraportti ja henkilöstökertomus vuodelta 2019.

Myös muutamia uusia aloitteita saatiin:

Kai Muukkonen (vas.) teki aloitteen Koronavirukseen ja muihin vastaaviin uhkiin varautumisesta jätevesiseurannalla.  

Joni Kumlander (sd) teki aloitteen Graffitiseinän perustamisesta Valkeakosken kaupunkiin. Myös nuorisovaltuusto kannatti ehdotusta.

Piia Hänninen (sd) teki aloitteen Apian uimarannan hyppytornin uusimisesta.

Teuvo Nieminen (sit.) teki aloitteen roska-astioiden toiminnan parantamisesta. Aloitteessa toivotaan että kaupunki selvittää, millaiset roska-astiat soveltuvat parhaiten puistoalueille, ja hankkii niitä.

Nieminen teki myös aloitteen vanhan kolmostien turvallisuuden parantamisesta ja riista-aidan pystyttämisestä Pispantallilta Tampereen suuntaan.

Kolmas aloite koski malminetsintää. Nieminen teki aloitteen kaupungin ympäristön suojaamisesta kaivostoiminnalta kaavoituksella ja neuvottelemalla asiasta myös Lempäälän ja Kangasalan kunnan kanssa.

Vihreä valkeakoski nimesi ensimmäiset kunnallisvaaliehdokkaat!

Vihreä Valkeakoski Ry valitsi eilisessä kokouksessaan neljä ensimmäistä kunnallisvaaliehdokasta!

Tästä on hyvä lähteä rakentamaan Vihreää pakettia kevään 2021 kunnallisvaaleihin.

Ehdolle valittiin:
Minna Hölttä
Samuli Reponen
Eveliina Tynskä
Ari-Petteri Tynskä

Kaupunginvaltuusto 9.3.2020

Maaliskuun valtuusto koostui pääosin aloitteiden läpikäynneistä. Alkuun saatiin luettelot sekä avoimista valtuustoaloitteista sekä vuoden 2019 aikana tehdyistä kuntalaisaloitteista

Useampaan aloitteeseen saatiin vastaukset:

Nieminen Teuvo ym.: Valkeakosken kaupungin markkinoinnin uudistaminen. Kaupunginhallitus totesi vastauksessaan, että markkinointia kehitetään jatkuvasti olemassa olevan brändin pohjalta.

Kaksi aloitetta koski julkista liikennettä: Pikkanen Petra oli tehnyt aloitteen lasten kaupunkilipun käyttöönotosta ja Pia Hänninen Lintulan suunnan liikennöinnistä. Molempien aloitteiden vastauksessa kommentoitiin, että Valkeakosken liikenteen liittyminen Tampereen vyöhykelippujärjestelmään tulee kokonaisuutena vaikuttamaan paikallisliikenteen lippuihin sekä liikennöintiin, ja näin ollen aloitteet eivät aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa.

Lehtinen Vilho oli tehnyt aloitteen Valkeakosken tontin ostajien tasapuolisesta kohtelusta. Kaupunginhallitus yhtenäistää toimintaa tonttien ostamisen osalta ja vuokrahyvitys myönnetään jatkossa enää vain yritystonttien ostajille.

Teuvo Niemisen aloitteeseen koskien erityisryhmien uimakorttia kaupunginhallitus vastasi, että tällä hetkellä ei ole resurssia ottaa käyttöön erityisryhmien edullisempaa uimahallimaksua.

Joni Kumlanderin ym. aloitteeseen alkuluokkatoiminnasta vastauksena saatiin tieto siitä, että Valkeakoski odottaa opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulainsäädännön valmistumista esiopetuksen laajentamisesta kaksivuotiseksi, jonka jälkeen arvioidaan tilanne uudelleen.

Valkeakosken kaupungin liittymisestä Ikäystävälliseen verkostoon (Kuivasto Maija ym.) todettiin, että Valkeakosken kaupunki käynnistää Ikäystävällinen Valkeakoski 2021–2025 –ohjelman yhdessä vanhusneuvoston, eläkeläisjärjestöjen ja -yhdistysten, vammaisneuvoston, vanhusverkoston, seurakunnan sekä kaupungin toimialojen kesken.

Myös muutamiin valtuustokysymyksiin saatiin vastaukset:

Nieminen Teuvo ym.: Perusopetuksen maksuttomuus materiaalien ja oppikirjojen suhteen. Selvityksessä ei ole ilmennyt, että lapset olisivat eriarvoisessa asemassa keskenään. Teuvo Nieminen ei ollut tyytyväinen selvitykseen, vaan toi esiin, että hänen tietonsa mukaan esim. vanhempainilloissa on suoraan kerrottu, että kirjoja ei ole, kun kaupungilla ei ole varaa niitä ostaa.

Seppälä Kimmo ym.: Hoivakoti Väinämöinen, toimilupaa ym. koskevat asiat. Saatiin kattava selvitys Väinämöisen toimilupaa ja se ehtojen täyttymistä koskien. Seppälä ilmoitti, että ei ole tyytyväinen vastauksiin, ja koki että kysymyksiin ei oltu selkeästi vastattu. Hän peräänkuulutti myös turvallisuutta. Sari Pulla-Savolainen toivoi puheenvuorossaan valtuutetuilta oma-aloitteisuutta myös tietojen selvittämisestä suoraan vastaavasta yksiköstä valtuustokysymyksen sijaan.  

Rikassaari Anne ym.: Kotihoidon ongelmat. Selvityksen mukaan ongelmia ei ole ollut siinä mittakaavassa kuin kysymyksessä on esitetty. Sen sijaan vastauksesta ilmenee aika mittava henkilöstöpula, jonka vuoksi esim. työntekijät ovat tehneet pitkiä vuoroja sekä joutuneet sovittelemaan työaikojaan. Selvityksen mukaan tämä ei kuitenkaan ole johtanut käyntien väliin jäämiseen tai muihin virheisiin. Asia aiheutti paljon keskustelua.

Veera Kiretti (vas.) teki aloitteen kokouspalkkioiden puolittamisesta solidaarisuudesta kaupungin YT-neuvottelujen vuoksi.

Teuvo Nieminen (sit.) teki aloitteen siitä, että valtuustolle annetaan yksilöyty selvitys hallintosäännön hyödyistä ja haitoista.

Antti Selkee (kd) teki valtuustokysymyksen koskien koulun uuden liikuntahallin rakentamista. Opetuksen kriittisiä kysymyksiä ovat väliverhojen äänieristys, katsomon tarpeellisuus ja seinäpintojen käyttö opetuksessa.

Kaupunginvaltuusto 10.2.2020

Ensimmäinen kokouksessa käsitelyt asia oli tilapäinen valiokunta ja luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden. Tämä koski siis sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöhuoltojaostoa. Kuten etukäteen odotettiin, aihe aiheutti paljon keskustelua. Pekka Järvinen (sdp) esitti että sotela ja yksilöhuoltojaosto erotetaan ja tilalle valitaan uudet henkilöt. Kaikki keskustelut ovat katsottavissa verkossa, ja erilaiset puheenvuorot kannattaakin käydä katsomassa siellä (https://youtu.be/DWSAo3TpU9g). Asiasta äänestettiin ja Pekka Järvisen ehdotus tuli päätökseksi. Valittiin uudelleen sotelan ja yksilöhuoltojaoston jäsenet. Luettelo jäsenistä ja varajäsenistä löytyy pöytäkirjasta. Ainoat muutokset edelliseen olivat Petra Pikkasen siirtyminen varsinaiseksi sotelan jäseneksi ja Inka Nevalan siirtyminen Sari Pulla-Savolaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Perussuomalaisissa Päivi Lehtinen (ps) valittiin varsinaiseksi, hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Enni Laurila. Yksilöhuoltojaostoon valittiin niin ikään Päivi Lehtinen varsinaiseksi jäseneksi ja Petri Nieminen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Tarkastuslautakunnan jäsen Matti Meriö (ps) on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan valittiin Ossi Simula (ps), ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Käkönen (ps).

Valtuustoaloite: Ilovuori Sari (sdp) ym.: Liikenteen sujuvoittaminen osuudella Sääksmäentie 8 – 19: asetetaan tarkastellun Sääksmäentien katuosuuksien pysäköintikiellot Etelän suuntaan mentäessä välille Helkavuorenkatu – Sorrilankatu ja Oppikatu – Vainiokatu. Pohjoisen suuntaan mentäessä välille Kaapelintien liittymän jälkeinen linja-autopysäkki – Kalmistonkatu ja Sääkmäentie 13-15 ja 17-19 talojen kohdalle, jossa pysäköinti sallittu puurivistön välissä kahden tunnin pysäköintikiekolla klo 8-20. Muilta osin tarkastelussa olevan Sääksmäentien pysähtymiskiellot sekä linja-autopysäkit pidetään ennallaan.

Valtuustoaloite: Ahonen Tarja (sin) ym.: Liukuesteet kenkiin ikäihmisille käytänteeksi Valkeakoskella: Kaupunginhallitus vastauksessaan esitti, että hankintaa koskeva asia käsitellään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Valtuustoaloite: Kiuru Pauli (kok) ym.: Yhteisöllisyys, ympäristön siisteys sekä siivoustalkoiden koordinointi ja tukeminen: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että kaupunki mahdollistaa jo nyt erilaiset siivoustalkoot ja luovuttaa veloituksetta siivoustarvikkeita sekä kerää kerätyt jätteet pois.

Valtuustoaloite: Döbert Timo (kok): Uuden seudullisen ampumaradan suunnittelu ja hallintaoikeus perustettavalle ampumarata-yhdistykselle: Kaupunginhallitus vastauksessaan selvitti, että Valkeakoski, Tampere ja Kangasala ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä seudullisen ampumaradan paikan etsimiseksi ja sen maa-alueen hankkimiseksi. Asia tullee päätettäväksi vuoden 2020 aikana.

Reijo Heinosen (sit.) valitus koskien hallintosääntöä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Heinosen valituksen.

Kokouksessa esiteltiin myös Valkeakosken kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitteet vuodelle 2020. Elinkeino-ohjelman tavoitteet herättivät myös jonkin verran keskustelua. Nostin itse omassa puheenvuorossani toiveen siitä, että erilaiset työn mahdollisuudet, etätyö sekä hyvät yhteydet ympäristökuntiin nostetaan myös strategiaan ja tavoitteisiin.

Uuteen terveyskeskussairaalaan nimettiin kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa, kaksi erikoistuvan terveyskeskuslääkärin virkaa sekä yksi sosiaalityöntekijän virka.

Myös muutamia aloitteita saatiin käsiteltäväksi:
Mikko Franssila (kok) teki aloitteen Valkeakoski -sovelluksen kehittämisestä. Jukka Varonen kommentoi, että sovellus kuulostaa kaupungin uusilta verkkosivuilta, joten jäämme innolla odottamaan.

Ulla Konkarinkoski (kok) teki aloitteen liikuntapainotteisen luokan perustamisesta yläkouluun.

Joni Kumlander (sdp) teki aloitteen lapsiperheiden kotipalvelun kehittämisestä. Samalla tulisi selvittää tarvitsisiko Valkeakoskelle perustaa oma lapsiperheiden kotipalvelun yksikkö. Kotipalvelua voitaisiin tarjota palvelusetelipalveluna.

Iltaan mahtui myös kaksi valtuustokysymystä:

Kimmo Seppälä (ps) teki valtuustokysymyksen hoivakoti Väinämöisen toimiluvasta koskien Marjatta-säätiön ryhmäkotipalvelua Väinämöisen tiloissa.

Anne Rikassaari (ps) teki valtuustokysymyksen kotihoidon tilanteesta. Tietojen mukaan käyntejä on jäänyt väliin ja lääkinnässä on ollut epäselvyyksiä. Miten Valkeakosken kaupunki varmistaa, että kotihoidossa on riittävä määrä henkilöstöä suhteessa palvelutunteihin?

Kaupunginvaltuusto 9.12.2019


Tämän vuoden viimeinen valtuuston kokous käytiin tänään. Aiheita ei ollut montaa, mutta keskustelua käytiin aktiivisesti.

Valitus: Teuvo Nieminen ja Reijo Heinonen: Kaupunginvaltuuston päätös27.11.2017 § 124: Investointipäätös: Roukon yhtenäiskoulu: Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Valitus: Heinonen Reijo: Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 § 116: Vuoden 2018 talousarvion investoinnit: Kunnallistekniikan uudisrakentamisinvestoinnit: Keskusta 800.000 €: Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi ko. päätöstä koskevan valituksen.

Valtuustoaloite: Alanko Markku ym.: Pyörätie Lempäälään: Kaupunginhallituksen vastauksesta selviää, että pyörätien kustannus olisi aika mittava, ja koskisi pääosin valtion omistamaa ja ylläpitämää tietä. Asia on siis ELYn alainen ja heidän päätettävissään – Lempäälän kunta ei ollut myöskään halukas pyörätien kustannuksiin osallistumaan.

Valtuustoaloite: Kiretti Veera ym.: Koirapuisto Valkeakoskelle: Kaupunginhallitus sitoutuu esittämään koirapuistolle alueen, jos löytyy taho (yhdistys tai muu vastaava) joka ottaa puiston hoitaakseen sekä vastaa sen rakentamisesta.

Sidonnaisuusilmoitukset raportti: Tilanne 7.11.2019. Kaksi sidonnaisuusilmoitusta puuttuu.

Hallintosäännön tarkistaminen 1.1.2020 lukien. Hallintosääntöön tehtiin muutamia lähinnä teknisiä muutoksia.

Talousarviomuutos 2019: 6. muutos. Muutos koskee sosiaali- ja perhepalveluiden, terveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden tulosalueita. Muutokset kirjattiin budjettiin. Talousarviomuutos herätti keskustelua mm. siksi, että talousarvioon tuotiin muutoksena palkkakuluja koskien joulun arkipyhiä – yleinen mielipide on, että ko. menoihin on mahdollista varustautua hyvissä ajoin etukäteen. Myös lastensuojelun tilanne edelleen puhuttaa, sillä sen kulut kasvavat edelleen.

Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden: Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöhuoltojaosto – tilapäisen valiokunnan asettaminen. Valiokunnan työ koskee epäluottamusta lautakunnassa. Reijo Heinonen ja Heikki Tyvi toivoivat lisätietoja tilanteesta jotta voitaisiin tehdä päätös. Tilapäisen valiokunnan jäseniksi valittiin: Pekka Järvinen (sd), Mikko Franssila (kok), Veera Kiretti (vas), Teuvo Nieminen (sit) ja Minna Hölttä (vihr).

Kokouksessa esitettiin myös aloitteita ja yksi valtuustokysymys

Pia Hänninen (sd) teki aloitteen Kaakonojantien liikenneturvallisuuden selvityksestä sekä tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi jotta tilannenopeus saadaan ko. tiellä järkeväksi.

Kai Muukkonen (vas.) teki aloitteen omaishoitajien huomioimiseksi kaksi kertaa vuodessa virkistyspäivällä/tapahtumalla. Aikaisemmin tällaisia tapahtumia on ollut, mutta tänä vuonna sellaisia ei ole ollut tarjolla. Mikko Nurmo kiinnitti huomiota siihen, että omaishoitajat eivät saa hoidettavilleen hoitopaikkoja, tai hoitoa kotiin jotta omaishoitaja voisi saada esim. lepopäiviä työstään. Tarha Ahonen nosti esiin että palveluseteli takaa maksimissaan kolme tuntia hoitoa kotiin, kun lain mukaan pitäisi saada 3 vapaapäivää kuukaudessa. Sari Pulla-Savolainen toi esiin, että jos halutaan tätä tarkastella vastaavuutta, niin silloin pitää nostaa palvelusetelin euromääräistä summaa. Vanhustenhoito herätti taas runsaasti keskustelua. Useammaltakin taholta toivottiin vanhustenhuollon tilanteen selvitystä.

Reijo Heinonen (sit.) teki aloitteen ratkaisuvallan pidättämisoikeuden käyttöönotosta tulevalle kolmelle kaudelle. Ratkaisuvallan pidättämisoikeus tarkoittaisi esim. sitä, että kaupunki voisi vapauttaa kunnallisverosta esim. Valkeakoskelle tulevan yrityksen henkilöstö. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen ilmoitti että verohuojennuksia ei voida antaa muutoin kuin laissa erikseen määriteltyjen poikkeusten kohdalla.

Teuvo Nieminen (sit) teki valtuustokysymyksen perusopetuksen maksuttomuudesta – on nimittäin ilmennyt että alakoulussa ei kaikille oppilaille ole varaa hankkia oppikirjoja. Kysymys siis on ”Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä sen suhteen, että Valkeakosken kaupunki noudattaa perusopetuslakia kirjaimellisesti ja turvaa peruskouluissa opiskeleville ne materiaalit jotka kuuluvat opetukseen?”

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close