Kaupunginvaltuusto 21.9.2020

Syksyn ensimmäinen valtuusto käytiin lyhyellä listalla.

Ensimmäisenä käsiteltiin Valkeakosken kaupungin rakennusjärjestyksen muutos. Antti Selkee otti omassa puheessaan esiin huolensa siitä, että rakennusjärjestyksen muutos ei ole riittävä houkuttelemaan uusia veronmaksajia kaupunkiin. Erityisesti hän nosti esiin rantarakentamisen, ja sen, että hänen mielestään se on edelleen liian tiukasti säädelty. Rantarakentaminen aiheutti runsaasti keskustelua, ja keskustelu jatkunee myös tulevaisuudessa. 

Kävimme läpi osavuosikatsauksen ajalla 1.1.-30.6.2020. 

Hyväksyttiin toinen talousarviomuutos vuodelle 2020. Talousarviomuutoksella lisättiin resursseja koulunkäyntiavustajille. 

Saimme myös kaupunginhallituksen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019.

Piia Hänninen (sdp) teki kaksi aloitetta: toinen aloite esitti että Valkeakoski liittyy ”syrjinnästä vapaa alue”-kampanjaan ja aloittaa Pride-liputuksen. Aiheen tiimoilta käytiin lyhyt keskustelu jonka parhaat palat löytyvät jo Valkeakosken Sanomistakin. Toinen aloite koski talonumeroinnin selkeyttämistä Karjalantiellä.

Esitimme myös valtuustokysymyksen kaupungin suorittamasta puiden kaadosta: Valkeakosken kaupunki poisti runsaan määrän puita (161 kpl) lähivirkistysalueella Leposaarentien päässä sekä Ahertajankujalla. Maisematyölupa työlle haettiin jälkikäteen 1.9.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa. Valtuustokysymyksenä me kysymme, miten on mahdollista, että kaupungin lähivirkistysalueella toimeenpannaan näinkin suurimittaiset puiden hakkuut ennen kuin asia on käsitelty ja luvitettu asianmukaisesti, ja kuinka Valkeakosken kaupunki aikoo jatkossa varmistaa sen, että vastaavanlaisia luvattomia toimenpiteitä ei kaupungin toimesta tapahdu jatkossa?

Teuvo Nieminen (sit) teki aloitteen vanhojen omakotitalotonttien hintojen nostamisen kohtuullistamiseksi.  

 

Vihreä valkeakoski nimesi ensimmäiset kunnallisvaaliehdokkaat!

Vihreä Valkeakoski Ry valitsi eilisessä kokouksessaan neljä ensimmäistä kunnallisvaaliehdokasta!

Tästä on hyvä lähteä rakentamaan Vihreää pakettia kevään 2021 kunnallisvaaleihin.

Ehdolle valittiin:
Minna Hölttä
Samuli Reponen
Eveliina Tynskä
Ari-Petteri Tynskä

Kaupunginvaltuusto 10.2.2020

Ensimmäinen kokouksessa käsitelyt asia oli tilapäinen valiokunta ja luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden. Tämä koski siis sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöhuoltojaostoa. Kuten etukäteen odotettiin, aihe aiheutti paljon keskustelua. Pekka Järvinen (sdp) esitti että sotela ja yksilöhuoltojaosto erotetaan ja tilalle valitaan uudet henkilöt. Kaikki keskustelut ovat katsottavissa verkossa, ja erilaiset puheenvuorot kannattaakin käydä katsomassa siellä (https://youtu.be/DWSAo3TpU9g). Asiasta äänestettiin ja Pekka Järvisen ehdotus tuli päätökseksi. Valittiin uudelleen sotelan ja yksilöhuoltojaoston jäsenet. Luettelo jäsenistä ja varajäsenistä löytyy pöytäkirjasta. Ainoat muutokset edelliseen olivat Petra Pikkasen siirtyminen varsinaiseksi sotelan jäseneksi ja Inka Nevalan siirtyminen Sari Pulla-Savolaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Perussuomalaisissa Päivi Lehtinen (ps) valittiin varsinaiseksi, hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Enni Laurila. Yksilöhuoltojaostoon valittiin niin ikään Päivi Lehtinen varsinaiseksi jäseneksi ja Petri Nieminen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Tarkastuslautakunnan jäsen Matti Meriö (ps) on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan valittiin Ossi Simula (ps), ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Käkönen (ps).

Valtuustoaloite: Ilovuori Sari (sdp) ym.: Liikenteen sujuvoittaminen osuudella Sääksmäentie 8 – 19: asetetaan tarkastellun Sääksmäentien katuosuuksien pysäköintikiellot Etelän suuntaan mentäessä välille Helkavuorenkatu – Sorrilankatu ja Oppikatu – Vainiokatu. Pohjoisen suuntaan mentäessä välille Kaapelintien liittymän jälkeinen linja-autopysäkki – Kalmistonkatu ja Sääkmäentie 13-15 ja 17-19 talojen kohdalle, jossa pysäköinti sallittu puurivistön välissä kahden tunnin pysäköintikiekolla klo 8-20. Muilta osin tarkastelussa olevan Sääksmäentien pysähtymiskiellot sekä linja-autopysäkit pidetään ennallaan.

Valtuustoaloite: Ahonen Tarja (sin) ym.: Liukuesteet kenkiin ikäihmisille käytänteeksi Valkeakoskella: Kaupunginhallitus vastauksessaan esitti, että hankintaa koskeva asia käsitellään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Valtuustoaloite: Kiuru Pauli (kok) ym.: Yhteisöllisyys, ympäristön siisteys sekä siivoustalkoiden koordinointi ja tukeminen: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että kaupunki mahdollistaa jo nyt erilaiset siivoustalkoot ja luovuttaa veloituksetta siivoustarvikkeita sekä kerää kerätyt jätteet pois.

Valtuustoaloite: Döbert Timo (kok): Uuden seudullisen ampumaradan suunnittelu ja hallintaoikeus perustettavalle ampumarata-yhdistykselle: Kaupunginhallitus vastauksessaan selvitti, että Valkeakoski, Tampere ja Kangasala ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä seudullisen ampumaradan paikan etsimiseksi ja sen maa-alueen hankkimiseksi. Asia tullee päätettäväksi vuoden 2020 aikana.

Reijo Heinosen (sit.) valitus koskien hallintosääntöä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Heinosen valituksen.

Kokouksessa esiteltiin myös Valkeakosken kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitteet vuodelle 2020. Elinkeino-ohjelman tavoitteet herättivät myös jonkin verran keskustelua. Nostin itse omassa puheenvuorossani toiveen siitä, että erilaiset työn mahdollisuudet, etätyö sekä hyvät yhteydet ympäristökuntiin nostetaan myös strategiaan ja tavoitteisiin.

Uuteen terveyskeskussairaalaan nimettiin kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa, kaksi erikoistuvan terveyskeskuslääkärin virkaa sekä yksi sosiaalityöntekijän virka.

Myös muutamia aloitteita saatiin käsiteltäväksi:
Mikko Franssila (kok) teki aloitteen Valkeakoski -sovelluksen kehittämisestä. Jukka Varonen kommentoi, että sovellus kuulostaa kaupungin uusilta verkkosivuilta, joten jäämme innolla odottamaan.

Ulla Konkarinkoski (kok) teki aloitteen liikuntapainotteisen luokan perustamisesta yläkouluun.

Joni Kumlander (sdp) teki aloitteen lapsiperheiden kotipalvelun kehittämisestä. Samalla tulisi selvittää tarvitsisiko Valkeakoskelle perustaa oma lapsiperheiden kotipalvelun yksikkö. Kotipalvelua voitaisiin tarjota palvelusetelipalveluna.

Iltaan mahtui myös kaksi valtuustokysymystä:

Kimmo Seppälä (ps) teki valtuustokysymyksen hoivakoti Väinämöisen toimiluvasta koskien Marjatta-säätiön ryhmäkotipalvelua Väinämöisen tiloissa.

Anne Rikassaari (ps) teki valtuustokysymyksen kotihoidon tilanteesta. Tietojen mukaan käyntejä on jäänyt väliin ja lääkinnässä on ollut epäselvyyksiä. Miten Valkeakosken kaupunki varmistaa, että kotihoidossa on riittävä määrä henkilöstöä suhteessa palvelutunteihin?

Kaupunginvaltuusto 9.12.2019


Tämän vuoden viimeinen valtuuston kokous käytiin tänään. Aiheita ei ollut montaa, mutta keskustelua käytiin aktiivisesti.

Valitus: Teuvo Nieminen ja Reijo Heinonen: Kaupunginvaltuuston päätös27.11.2017 § 124: Investointipäätös: Roukon yhtenäiskoulu: Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Valitus: Heinonen Reijo: Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 § 116: Vuoden 2018 talousarvion investoinnit: Kunnallistekniikan uudisrakentamisinvestoinnit: Keskusta 800.000 €: Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi ko. päätöstä koskevan valituksen.

Valtuustoaloite: Alanko Markku ym.: Pyörätie Lempäälään: Kaupunginhallituksen vastauksesta selviää, että pyörätien kustannus olisi aika mittava, ja koskisi pääosin valtion omistamaa ja ylläpitämää tietä. Asia on siis ELYn alainen ja heidän päätettävissään – Lempäälän kunta ei ollut myöskään halukas pyörätien kustannuksiin osallistumaan.

Valtuustoaloite: Kiretti Veera ym.: Koirapuisto Valkeakoskelle: Kaupunginhallitus sitoutuu esittämään koirapuistolle alueen, jos löytyy taho (yhdistys tai muu vastaava) joka ottaa puiston hoitaakseen sekä vastaa sen rakentamisesta.

Sidonnaisuusilmoitukset raportti: Tilanne 7.11.2019. Kaksi sidonnaisuusilmoitusta puuttuu.

Hallintosäännön tarkistaminen 1.1.2020 lukien. Hallintosääntöön tehtiin muutamia lähinnä teknisiä muutoksia.

Talousarviomuutos 2019: 6. muutos. Muutos koskee sosiaali- ja perhepalveluiden, terveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden tulosalueita. Muutokset kirjattiin budjettiin. Talousarviomuutos herätti keskustelua mm. siksi, että talousarvioon tuotiin muutoksena palkkakuluja koskien joulun arkipyhiä – yleinen mielipide on, että ko. menoihin on mahdollista varustautua hyvissä ajoin etukäteen. Myös lastensuojelun tilanne edelleen puhuttaa, sillä sen kulut kasvavat edelleen.

Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden: Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöhuoltojaosto – tilapäisen valiokunnan asettaminen. Valiokunnan työ koskee epäluottamusta lautakunnassa. Reijo Heinonen ja Heikki Tyvi toivoivat lisätietoja tilanteesta jotta voitaisiin tehdä päätös. Tilapäisen valiokunnan jäseniksi valittiin: Pekka Järvinen (sd), Mikko Franssila (kok), Veera Kiretti (vas), Teuvo Nieminen (sit) ja Minna Hölttä (vihr).

Kokouksessa esitettiin myös aloitteita ja yksi valtuustokysymys

Pia Hänninen (sd) teki aloitteen Kaakonojantien liikenneturvallisuuden selvityksestä sekä tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi jotta tilannenopeus saadaan ko. tiellä järkeväksi.

Kai Muukkonen (vas.) teki aloitteen omaishoitajien huomioimiseksi kaksi kertaa vuodessa virkistyspäivällä/tapahtumalla. Aikaisemmin tällaisia tapahtumia on ollut, mutta tänä vuonna sellaisia ei ole ollut tarjolla. Mikko Nurmo kiinnitti huomiota siihen, että omaishoitajat eivät saa hoidettavilleen hoitopaikkoja, tai hoitoa kotiin jotta omaishoitaja voisi saada esim. lepopäiviä työstään. Tarha Ahonen nosti esiin että palveluseteli takaa maksimissaan kolme tuntia hoitoa kotiin, kun lain mukaan pitäisi saada 3 vapaapäivää kuukaudessa. Sari Pulla-Savolainen toi esiin, että jos halutaan tätä tarkastella vastaavuutta, niin silloin pitää nostaa palvelusetelin euromääräistä summaa. Vanhustenhoito herätti taas runsaasti keskustelua. Useammaltakin taholta toivottiin vanhustenhuollon tilanteen selvitystä.

Reijo Heinonen (sit.) teki aloitteen ratkaisuvallan pidättämisoikeuden käyttöönotosta tulevalle kolmelle kaudelle. Ratkaisuvallan pidättämisoikeus tarkoittaisi esim. sitä, että kaupunki voisi vapauttaa kunnallisverosta esim. Valkeakoskelle tulevan yrityksen henkilöstö. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen ilmoitti että verohuojennuksia ei voida antaa muutoin kuin laissa erikseen määriteltyjen poikkeusten kohdalla.

Teuvo Nieminen (sit) teki valtuustokysymyksen perusopetuksen maksuttomuudesta – on nimittäin ilmennyt että alakoulussa ei kaikille oppilaille ole varaa hankkia oppikirjoja. Kysymys siis on ”Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä sen suhteen, että Valkeakosken kaupunki noudattaa perusopetuslakia kirjaimellisesti ja turvaa peruskouluissa opiskeleville ne materiaalit jotka kuuluvat opetukseen?”

14.10.2019 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 14.10. käytiin lyhyellä listalla:

Valtuustokysymys: Nieminen Teuvo ym.: Vieraslajien hävittäminen Valkeakoskelta, toimenpiteet ja informointi. Kaupunki vastasi että vieraslajitorjuntaa tehdään resurssien puitteissa.

Talousarviomuutos 2019: 5. muutos. Muutos koskee mm. kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnostusta, vuokria ja vesihuoltoa. Reijo Heinonen ilmaisi huolensa siitä, että menoja katetaan ottamalla rahaa toteutumattomista kohteista ja kaupungin yleisestä maksuvalmiudesta. Minna Uschanoff selvensi, että vuoden vaihteen lopussa ollaan selvillä kassatilanteesta. Teuvo Nieminen otti esiin sen, että kaupungissa on tehty organisaatiouudistus, ja silti henkilöstön määrää ei ole sopeutettu uudistuksen myötä.

Saimme nähtäväksi kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2019. Tällä hetkellä kaupungin tulos on voimakkaasti negatiivinen. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen selvensi, että esim. verotulojen kertymä on pienempi verouudistuksen vuoksi, ja osa verotuotosta siirtyy tulevalle vuodelle. Samalla hän kertoi että esim. erikoissairaanhoidon puolelta voidaan mahdollisesti saada rahaa takaisin, ja myös valtionosuuksista tulee lisärahoitusta loppuvuodesta. Jukka Varonen myös kommentoi henkilöstömäärää ja otti esiin että ensin on syytä tarkastella kaupungin tehtäviä ja sitä kautta selvittää mahdollisia henkilöstömuutoksia. Negatiivinen tulos aiheutti jonkin verran keskustelua sekä huolta.

Päätettiin myös kaupunginvaltuuston kokouspäivät vuodelle 2020.

Muutamia aloitteita tuli:

Tarja Ahonen (sin) teki aloitteen kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden jakamisesta ikäihmisille.

Teuvo Nieminen (sit) teki aloitteet luonnonsuojelualueen perustamisesta Heritynniemeen, sekä maksuttoman uimahallikortin myöntämisestä erityisryhmille (vammautuneille ja pitkäaikaissairaille).

Sari Ilovuori (sdp) teki aloitteen liikenteen sujuvoittamiseksi Sääksmäentiellä ja selvitetään parkkipaikkojen siirtoa puiden väliin.

Kai Muukkonen (vas) teki aloitteen aurinkovoimalla käyvine älyroskisten käytön kokeilusta Valkeakoskella.

Kaupunginvaltuusto 16.9.2019

Syksyn ensimmäinen kaupunginvaltuusto oli tänään. Tässä aiheita, joista monet herättivät vilkasta keskustelua. Kannattaa muistaa että valtuuston kokoukset ovat suoraan seurattavissa nuorisovaltuuston sivuilla, ja katsottavissa myös jälkikäteen.


Reijo Heinonen: Hallintosääntö 1.6.2017 lukien: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös oli, että valitus hylätään.


Valtuustoaloite: Hölttä Minna ym.: Muovin kierrätyksen lisääminen: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että muovin kierrätystä on otettu jo käyttöön, ja toivoimme että tämä hyvä kehitys jatkuu.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Hyötykurssit vuosiluokille 7-9: Kaupunginhallituksen vastauksesta ilmenee, että valitettavasti tälle ei nyt ole resursseja.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Opetuksen resursseihin lisäys perusopetuksessa lv. 2018-2019: Kaupunginhallituksen vastaus. Asia ja perusopetuksen resurssit herättivät paljon keskustelua. Hannu Viitaniemi (sit.) piti puheen koskien historiaa ja koulun satsauksia. Sari Slawuta (sdp) nosti puheenvuorossaan esiin sen, että lautakuntaan on tullut henkilövaihdosten kautta paljon osaamista, jonka avulla asioita saadaan vietyä eteenpäin. Sari Pulla-Savolainen (sdp) korosti sitä, että selvityksessä käy ilmi resurssien puutteet. Kaupunginjohtaja Jukka Varonen otti esiin sen, että epätasa-arvo on ollut enemmän alakoulujen suuntaan ja taloudellinen tilanne on ollut tässä syypäänä. Hän kuitenkin vetosi siihen, että oppimistulokset ovat olleet keskimääräistä tasoa. Itse nostin puheenvuorossani esiin sen, että perusopetuksen osalta meillä on kuitenkin oltava kunnianhimoa ja näkemystä jotta asiat menevät eteenpäin.

Valtuustoaloite: Pulla-Savolainen Sari ym.: Teerentielle ajohidasteet: Kaupunginhallituksen vastauksessa oli selvitetty tien turvallisuutta verrattuna muuhun tiestöön, ja selvityksessä oli tultu siihen tulokseen että ko. alue ei vaadi erityistoimia.

Valtuustoaloite: Döbert Timo ym.: Kaupungin siirtyminen uusiutuvan dieselinkäyttäjäksi: vastauksesta ilmenee että tällä hetkellä Valkeakoskelle ei valitettavasti ole saatavilla uusiutuvaa dieseliä.

Valtuustoaloite: Hänninen Pia ym.: Saharan kentän kunnostaminen: Kaupunginhallitus perusteli vastauksessaan sen, että kustannuksellisesti sekä aikataulullisesti ainoa toteuttamismahdollisuus kentän uudistukselle on jo aikaisemmin esitetty.

Valtuustoaloite: Nieminen Teuvo ym.: Lasten huostaanotoista selvitys valtuustolle sekä miten valtionosuudet muuttuneet viime vuosien aikana po asiassa. Hannu Viitaniemi (sit.) kommentoi että selvitys on osin riittämätön ja harhaanjohtava. Huomio tulisi kiinnittää kustannuksiin sekä viranomaisten toimintaan. Asia aiheutti paljon keskustelua, etenkin koskien virkamiesten vallankäyttöä.

Lautakuntiin tuli henkilömuutoksia: Koulutus- ja hyvinvointilautakunnan jäsennen Ari-Petteri Tynskän henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Keijo Isokallio. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin Hannele Lehtonen, varalla Eeva Gyllenbögel. Teknisenlautakunnan jäseneksi valittiin Erja Eloranta, varalla Tarja Salo. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Sari Pulla-Savolaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Petra Pikkanen.

Talousarviomuutos 2019: 4. muutos. Muutokset koskivat koulunkäynnin ohjaajien lisäystä, Kirjaslammen kunnostusta sekä Teollisuustie 1 kiinteistöä. Muutokset hyväksyttiin esitetyn mukaan.

Saimme myös kattavan selvityksen erityisopetusresurssista perusopetuksessa .

Takauksen myöntäminen Valkeakosken Palloiluhalli Oy:n rakentamiseksi ottamalle lainalle: Uuden palloiluhallin rakentaminen. Myönnettiin 1 850 000 euron omavelkainen takaus. esitetyn mukaan.

Kaupunginhallitus toimitti myös vastineensa tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018.

Valtuustosta toimitettiin käsittelyyn myös kolme valtuustoaloitetta:

Maija Kuivasto (vas) teki valtuustoaloitteen WHO:n Ikäystävälliseen verkostoon liittymisestä.

Veera Kiretti (vas) teki valtuustoaloitteen koirapuiston perustamisesta. Aihe herätti paljon keskustelua.

Anne Rikassaari (ps) teki valtuustoaloitteen Leipiäläntielle ja Naakantielle lisättävistä ajohidasteista.

Teuvo Nieminen teki valtuustokysymyksen siitä, mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä varmistaakseen Valkeakosken kaupungin alueella vieraslajien hävittämisen.

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close