Useamman kuukauden koronatauon jälkeen valtuustossa oli paljon käsiteltäviä asioita. Teknisien ongelmien takia kokous myös jouduttiin maanantaina keskeyttämään hyvin varhaisessa vaiheessa, ja kokousta jatkettiin tiistaina kaupungintalolta.

Listalla oli käsiteltävänä tilinpäätöksen lisäksi runsaasti vastauksia erilaisiin aloitteisiin.

Joni Kumlanderin aloitteeseen kuntoportaista KH vastasi, että kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollista tämän kaltaisia investointeja tällä erää.

Poikkeavasti heti tämän kohdan jälkeen käsiteltiin tarkastuslautakunnan kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen.

Yleisesti tarkastuslautakunnan kertomusta pidettiin hyvänä, mutta jonkin verran eri toimenpiteet sekä talouden ongelmallinen tilanne aiheuttivat keskustelua.

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös oli voimakkaasti miinusmerkkinen. Alijäämää tuli 4,2 miljoonaa euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa ei ole varaa tehdä enää yhtäkään alijäämäistä vuotta.  Tulevana vuotena on siis massiivinen tarve talouden tasapainottamiselle, ja siksi kunnanhallitus on koonnut talouden tasapainottamisen työryhmän jonka tehtävänä on yhdessä viranhaltijoiden kanssa pohtia talouden tervehdyttämiskeinoja. Valitettavasti ryhmään ei ole valittu edustusta kaikista puolueista ja ryhmistä, joka ei mielestäni edistä avoimuutta ja yhteistoimintaa, jota tässä tiukassa tilanteessa tarvittaisiin.

Tilintarkastusyhteisöksi tulevalle kaudelle valittiin BDO.

Valkeakosken kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitteet ja toteuma vuodelta 2019 käytiin läpi. Keskustelua aiheutti jälleen Jutikkalan alue, joka ei ole kehittynyt toiveiden mukaan. Yritystoiminnasta on ymmärrettävästi kova huoli, mutta tilanne on haasteellinen.

Antti Selkeen kysymykseen Roukon yhtenäiskoulun liikuntahallin rakentamisen ratkaisuista KH kommentoi, että kysymyksessä esitettyihin asioihin on jo pääosin tartuttu ja asioita selvitetään (mm. katsomoa, väliverhon äänieristystä, sekä seinäpintojen käyttöä opetuksessa).

Kai Muukkosen aloitteeseen omaishoitajien huomioimisesta KH:n vastauksesta selviää, että kaupunki on esittänyt aiheesta kyselyä omaishoitajille, ja pääosin omaishoitajat kokevat saavansa riittävästi tukea sekä apua työhönsä.

Meidän Vihreiden valtuustoaloitteeseeni keskustan kehittämiseen ja Valtakadun alun muuttamisesta kävelykaduksi sekä torialueeksi vastauksessa mainitaan että tori- ja keskusta-aluetta tulee uudistaa lähiaikoina, ja samassa selvityksessä on syytä myös selvittää tarkemmin keskustan tiivistämistä ja viihtyisyyden lisäämistä. Keskustan osayleiskaavan tavoitteisiin kuuluu rakentaa torin ympäristö saavutettavaksi kaikilla kulkuneuvoilla, mutta jalankulun ehdolla – tätä tavoitetta silmällä pitäen kävelyalueen laajentaminen keskustassa olisi tarkoituksenmukaista. Keskustan kehittäminen sekä kävelyalueet herättivät paljon keskustelua.

Palvelupäällikön virka lakkautettiin tarpeettomana, sillä toimi on organisoitu nykyään tiiminvetäjillä.

Teuvo Niemisen aloitteeseen koskien Heritynniemen luonnonsuojelualuetta KH vastasi, että Heritynniemen alue kaavoitetaan, ja kaavoituksen yhteydessä päätetään niemen tulevasta kehityksestä. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys Valsu ry on tehnyt vastaavan aloitteen. Keskustelua käytiin aiheesta, ja itse esitin hartaan toiveen siitä, että kaavoitusta tehtäisiin nimenomaan pitäen mielessä tarve virkistysalueille sekä luontoarvojen kunnioittamiselle.

Kai Muukkosen aloitteeseen älyroskiksista KH totesi, että käyttöönotto on liian kallista.

Piia Hännisen valtuustoaloitteeseen koskien Kaakonojantien liikenneturvallisuutta KH vastasi, että mm. nopeusnäyttö on jo hidastanut liikenteen vauhtia. Työn alla on myös katusuunnitelman muutos, joka toteutuessaan vähentää Kaakonojantien liikennettä ratkaisevasti.

Mikko Franssilan aloitteeseen koskien Valkeakoski -sovellusta KH totesi, että verkkopalvelua uudistettu ja näin ollen erillisen sovelluksen toteuttamiseen ja markkinointiin ei ole tarvetta tai resursseja.

Kyselytunteihin (Kai Muukkosen aloite) KH totesi, että erilaisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa. Aihe herätti paljon keskustelua ja selkeästi toiveissa on, että kontaktien kynnysten madaltamista kannatetaan laajalti.

Muukkosen aloitteeseen koskien väestökehitykseen vaikuttamisesta ja toimenpideohjelman käynnistämisestä KH kommentoi, että esim. vuokratonttien tarjontaa on jo lisätty.

Ilmastotalkoot -aloitteeseen saimme selvityksen kaupungin ilmastotoimista, joihin kuuluu mm. HINKU-verkostoon kuuluminen. Vastauksessa korostettiin myös jokaisen viranhaltijan sekä luottamushenkilön omaa vastuuta ilmastotoimista.

Anne Rikassaaren aloitteeseen ajohidasteista Leipiäläntielle ja Naakantielle Tekninen keskus antoi selvityksen, että ko. alueella on jo ajohidasteet, ja näin ollen aloite ei anna aihetta lisätoimiin.

Veera Kiretin aloitteeseen kokouspalkkioiden puolittamisesta KH linjasi, että halutessaan jokainen voi omaehtoisesti luopua kokouspalkkiostaan osittain tai kokonaan.

Hallinnosäännön päivittäminen aiheutti keskustelua. Hallintosäännön päivityksessä esitettiin, että valtuustokysymyksen alarajaa nostettaisiin neljäsosaan valtuutetuista. Tämä käytännössä kaventaisi valtuutettujen oikeutta esittää valtuustokysymyksiä etenkin pienten ryhmien osalta. Tähän Teuvo Nieminen esitti muutosta, että allekirjoittaneiden määrä pidetään ennallaan. Yksimielisesti muutosesitys hyväksyttiin.

Myös lisäys, jossa esitettiin henkilöstöjaoston perustamista, herätti runsaasti keskustelua. Veera Kiretti teki muutosesityksen, jossa ko. lisäys poistetaan ja asiasta keskusteltiin runsaasti.  Muutosesitys kaatui äänestyksessä ja näin hallintosääntöön tuli lisäys henkilöstöjaoston perustamisesta.

Ensimmäinen talousarviomuutos koski kehitysvammaisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan tuottamista. Budjettimuutos katetaan varainsiirroilla. Reijo Heinonen varoitti alibudjetoinnin vaaroista, ja siitä, että jatkossa varainsiirtoja ei ole näin yksinkertaista tehdä.

Kokouksessa käytiin läpi myös sidonnaisuusilmoitukset sekä Valkeakosken hyvinvointiraportti ja henkilöstökertomus vuodelta 2019.

Myös muutamia uusia aloitteita saatiin:

Kai Muukkonen (vas.) teki aloitteen Koronavirukseen ja muihin vastaaviin uhkiin varautumisesta jätevesiseurannalla.  

Joni Kumlander (sd) teki aloitteen Graffitiseinän perustamisesta Valkeakosken kaupunkiin. Myös nuorisovaltuusto kannatti ehdotusta.

Piia Hänninen (sd) teki aloitteen Apian uimarannan hyppytornin uusimisesta.

Teuvo Nieminen (sit.) teki aloitteen roska-astioiden toiminnan parantamisesta. Aloitteessa toivotaan että kaupunki selvittää, millaiset roska-astiat soveltuvat parhaiten puistoalueille, ja hankkii niitä.

Nieminen teki myös aloitteen vanhan kolmostien turvallisuuden parantamisesta ja riista-aidan pystyttämisestä Pispantallilta Tampereen suuntaan.

Kolmas aloite koski malminetsintää. Nieminen teki aloitteen kaupungin ympäristön suojaamisesta kaivostoiminnalta kaavoituksella ja neuvottelemalla asiasta myös Lempäälän ja Kangasalan kunnan kanssa.

Share This

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close