Maaliskuun valtuusto koostui pääosin aloitteiden läpikäynneistä. Alkuun saatiin luettelot sekä avoimista valtuustoaloitteista sekä vuoden 2019 aikana tehdyistä kuntalaisaloitteista

Useampaan aloitteeseen saatiin vastaukset:

Nieminen Teuvo ym.: Valkeakosken kaupungin markkinoinnin uudistaminen. Kaupunginhallitus totesi vastauksessaan, että markkinointia kehitetään jatkuvasti olemassa olevan brändin pohjalta.

Kaksi aloitetta koski julkista liikennettä: Pikkanen Petra oli tehnyt aloitteen lasten kaupunkilipun käyttöönotosta ja Pia Hänninen Lintulan suunnan liikennöinnistä. Molempien aloitteiden vastauksessa kommentoitiin, että Valkeakosken liikenteen liittyminen Tampereen vyöhykelippujärjestelmään tulee kokonaisuutena vaikuttamaan paikallisliikenteen lippuihin sekä liikennöintiin, ja näin ollen aloitteet eivät aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa.

Lehtinen Vilho oli tehnyt aloitteen Valkeakosken tontin ostajien tasapuolisesta kohtelusta. Kaupunginhallitus yhtenäistää toimintaa tonttien ostamisen osalta ja vuokrahyvitys myönnetään jatkossa enää vain yritystonttien ostajille.

Teuvo Niemisen aloitteeseen koskien erityisryhmien uimakorttia kaupunginhallitus vastasi, että tällä hetkellä ei ole resurssia ottaa käyttöön erityisryhmien edullisempaa uimahallimaksua.

Joni Kumlanderin ym. aloitteeseen alkuluokkatoiminnasta vastauksena saatiin tieto siitä, että Valkeakoski odottaa opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilulainsäädännön valmistumista esiopetuksen laajentamisesta kaksivuotiseksi, jonka jälkeen arvioidaan tilanne uudelleen.

Valkeakosken kaupungin liittymisestä Ikäystävälliseen verkostoon (Kuivasto Maija ym.) todettiin, että Valkeakosken kaupunki käynnistää Ikäystävällinen Valkeakoski 2021–2025 –ohjelman yhdessä vanhusneuvoston, eläkeläisjärjestöjen ja -yhdistysten, vammaisneuvoston, vanhusverkoston, seurakunnan sekä kaupungin toimialojen kesken.

Myös muutamiin valtuustokysymyksiin saatiin vastaukset:

Nieminen Teuvo ym.: Perusopetuksen maksuttomuus materiaalien ja oppikirjojen suhteen. Selvityksessä ei ole ilmennyt, että lapset olisivat eriarvoisessa asemassa keskenään. Teuvo Nieminen ei ollut tyytyväinen selvitykseen, vaan toi esiin, että hänen tietonsa mukaan esim. vanhempainilloissa on suoraan kerrottu, että kirjoja ei ole, kun kaupungilla ei ole varaa niitä ostaa.

Seppälä Kimmo ym.: Hoivakoti Väinämöinen, toimilupaa ym. koskevat asiat. Saatiin kattava selvitys Väinämöisen toimilupaa ja se ehtojen täyttymistä koskien. Seppälä ilmoitti, että ei ole tyytyväinen vastauksiin, ja koki että kysymyksiin ei oltu selkeästi vastattu. Hän peräänkuulutti myös turvallisuutta. Sari Pulla-Savolainen toivoi puheenvuorossaan valtuutetuilta oma-aloitteisuutta myös tietojen selvittämisestä suoraan vastaavasta yksiköstä valtuustokysymyksen sijaan.  

Rikassaari Anne ym.: Kotihoidon ongelmat. Selvityksen mukaan ongelmia ei ole ollut siinä mittakaavassa kuin kysymyksessä on esitetty. Sen sijaan vastauksesta ilmenee aika mittava henkilöstöpula, jonka vuoksi esim. työntekijät ovat tehneet pitkiä vuoroja sekä joutuneet sovittelemaan työaikojaan. Selvityksen mukaan tämä ei kuitenkaan ole johtanut käyntien väliin jäämiseen tai muihin virheisiin. Asia aiheutti paljon keskustelua.

Veera Kiretti (vas.) teki aloitteen kokouspalkkioiden puolittamisesta solidaarisuudesta kaupungin YT-neuvottelujen vuoksi.

Teuvo Nieminen (sit.) teki aloitteen siitä, että valtuustolle annetaan yksilöyty selvitys hallintosäännön hyödyistä ja haitoista.

Antti Selkee (kd) teki valtuustokysymyksen koskien koulun uuden liikuntahallin rakentamista. Opetuksen kriittisiä kysymyksiä ovat väliverhojen äänieristys, katsomon tarpeellisuus ja seinäpintojen käyttö opetuksessa.

Share This

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön sekä tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close